Vergoedingen

Mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen 

Vergoeding via je werkgever 

Veel bedrijven hebben een persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vaak zijn werkgevers bereid trajecten te vergoeden omdat zij gebaat zijn bij een gezonde, goed functionerende medewerker. Informeer bij jouw werkgever of hier mogelijkheden voor zijn. De inhoud van de sessies blijft altijd vertrouwelijk, ongeacht of jouw werkgever wel of niet het traject vergoedt. 

Arbodienst/bedrijfsarts

In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een werkgever, na overleg met de bedrijfsarts, vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burnoutpreventie, langdurig ziekteverzuim of duurzame inzetbaarheid. Vraag het even na.  De inhoud van de sessies blijft altijd vertrouwelijk, ongeacht of je werkgever wel of niet het traject vergoedt. 

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er

Als ondernemer kunnen de kosten en de btw van een zakelijk coachingstraject mogelijk aftrekbaar zijn van de  belasting.  Voorwaarden hiervoor kun je vinden op de website van de Belastingdienst of bij jouw accountant. 

Via PGB of het UWV

Krijg  je op dit moment een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratieovereenkomst kan  het UWV een budget reserveren om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen. 

Jouw zorgverzekering

Coaching behoort  (nog) niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten (gedeeltelijk)  worden vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden. 

Vrijblijvend gesprek

Wil je graag meer info of overleggen wat ik voor jou kan betekenen?

Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan, waarbij we (ongeveer 15 minuten) telefonisch contact hebben en jij je vragen kunt stellen.

Vul onderstaand formulier in:

Meer tips ontvangen?

101keerBeter
Haya van Somerenstraat 55
1433 PG Kudelstaart
KvK 34273314
Algemene voorwaarden


Astrid Mulder
+31(0)649251188
astrid@101keerbeter.nl